EMS SERVICES - Export, Marketing & Sales - Consultancy and Development Services
Services to guide you to success! 
 
EXPORT
 
De begeleiding kan betrekking hebben op de structurele exportontwikkeling vanuit België, maar ook op specifieke onderdelen.
 
Voorbeelden zijn:
-         Een doelmatige aanpak en implementatie van de export vanuit België;
-         Aanpak van nieuwe exportmarkten om meer verkoop te genereren;
-         Het verstevigen van posities op bestaande markten;
-         Exportadvies en -begeleiding bij het opstellen van het beleidsplan;
-         Exportadvies voor één of meerdere gekozen doelmarkten;
-         Bepaling van de entreestrategie en het initiëren van de eerste contacten met
          potentiële buitenlandse relaties;
-         Freelance export manager of consultant;
-         Het analyseren van specifieke vraagstukken op het gebied van verkoop,
          douane, betalingsverkeer, exportadministratie of transport;
-         Begeleiding naar het zoeken van subsidies en financiëring in België;
-         ...
 
EMS Services - exportadvies - marketing support - sales - verkoop - consultant - België - freelance
 
EMS SERVICES
 
EXPORTADVIES - MARKETING SUPPORT - SALES DEVELOPMENT